Tarieven

Forfaitaire maandprijs

Er wordt een vast forfait aangerekend in functie van het gekozen opvangplan:

 • forfait voor 5 dagen / week       
 • forfait voor 4 dagen / week       
 • forfait voor 3 dagen / week 
 • forfait voor 2 dagen / week 
 • forfait voor 1 dag / week      

De betalingen geschieden vooraf op maandelijkse basis.

Prijs op aanvraag.

Korting

Het bedrag is integraal verschuldigd, ook bij afwezigheid van het kind door ziekte, verlof, vroege ophaling of elke andere reden.
In de prijs zit reeds een korting verwerkt van 1 maand voor eventuele ziekte- of verlofdagen van jullie kindje.
Onze prijs is berekend op 220 dagen (= verplichte aantal dagen dat we minstens open moeten zijn van Kind & Gezin. De kribbe is per jaar meer dan 220 dagen geopend)

Fiscaal Attest

Je kan de opvangkosten voor kinderen onder de 12 jaar onder bepaalde voorwaarden van de belastingen aftrekken. Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) is dit een bedrag van 14 euro en daarna wordt het bedrag jaarlijks aan de index aangepast. Er wordt geen fiscaal attest opgesteld indien er nog openstaande facturen zijn. 

Wij bezorgen jullie ten laatste in de maand juni een fiscaal attest.

Meer info hierover kan je terugvinden via:

Kinderopvangtoeslag

Als voldaan is aan de voorwaarden, ontvangt u maandelijks een kinderopvangtoeslag van:

 • 3,43 euro per opvangdag en per kind. (minstens 5u)
 • Gaat uw kind een halve dag (minstens 3u) naar de opvang, dan krijgt u de helft, op voorwaarde dat uw kind nog niet naar de kleuterklas gaat.
 • Is uw kind minder dan 3 uur in de opvang, dan ontvangt u de toelage niet.

Meer info hierover kan je terugvinden via:

Bijkomende kosten

Ouders welke hun kinderen hebben ingeschreven voor 1, 2, 3 of 4 dagen per week kunnen volgens beschikbaarheid extra dagen aanvragen aan een vastgelegde dagprijs.

In de prijs inbegrepen

 • Algemene verzorging (natte doekjes, poepzalf,…)
 • Opvang ( tussen 7.30u-18.30u)
 • Soep, middagmaal/groentepap (geleverd door een erkend cateringbedrijf, Belgomeals)
 • Vieruurtje + fruit/fruitpap (in de opvang gemaakt)
 • Dagverloop via D-Care systeem (via mail)
 • Water
 • Verzorgingsproducten
 • Dieetvoeding (enkel mits doktersvoorschrift)
 • ZIKO opvolging

Niet in de prijs inbegrepen

 • Luiers
 • Flesvoeding
 • Medicatie- en specifieke verzorgingsproducten ( met doktersvoorschrift)
 • Reservekleding, pantoffels, slaapzak
 • opvang op aanvraag (vanaf 6.30u of tot 19.30u)