Enquête Start Opvang

Naam van jullie wondertje
Indien jullie dit anoniem wensen in te vullen, hoeven jullie geen naam in te vullen.
Ik heb voldoende informatie gekregen over de kribbe (visie, werking, afspraken,…) en kreeg antwoord op mijn vragen.(Vereist)
Ik heb de toeleiding naar de kribbe positief ervaren (inschrijving, kennismakingsgesprek,…).(Vereist)
De informatie en de afspraken in het huishoudelijk reglement zijn duidelijk en worden goed nageleefd.(Vereist)
Ik ben tevreden over de manier waarop de wenperiode en de eerste opvangdagen zijn verlopen.(Vereist)
Er wordt voldoende afgestemd tussen mijn wensen en de werking van de kribbe (bv voeding, slaapmomenten,…).(Vereist)
Het gebouw is proper en netjes.(Vereist)
De opvang is veilig.(Vereist)
Ik krijg genoeg informatie over wat er dagelijks gebeurt met mijn kindje.(Vereist)
Ik ben tevreden over de verzorging van mijn kindje.(Vereist)
Het digitaal heen- en weerschriftje (Daycare) is een handig hulpmiddel om informatie te verkrijgen over mijn kindje.(Vereist)
Mijn kindje voelt zich goed in de kribbe.(Vereist)
Er is voldoende spelmateriaal/speelgoed dat past bij de leeftijd van mijn kindje.(Vereist)
De kinderen kunnen genoeg naar buiten om te spelen.(Vereist)
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd (creatief, motorisch, cognitief,…).(Vereist)
Hoe bent u bij onze kribbe terecht gekomen? (via vrienden, via het internet, …)(Vereist)
BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING! HET TEAM VAN DE KLEINE WONDERTJES